TANER YELKENCİ - Uluslararası Taner Yelkenci Hukuk Ve Devlet Teorisi Sempozyumu

Post Top Ad

TANER YELKENCİ

.

25.10.1971’de Hollanda’da gurbetçi bir ailenin büyük oğlu olarak dünyaya geldi. Yelkenci evliydi ve iki çocuk babasıydı. Ailesi ile birlikte Hendek’te (Adapazarı) yaşamını sürdürüyordu. 20 Mayıs 2013’de kalp rahatsızlığı nedeniyle aramızdan ayrıldı.
Yelkenci Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1996’ta lisans diplomasını aldı. Ardından 2002’de Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde yüksek lisans ve 2010’da da aynı bölümden doktora derecelerini elde etti. Yüksek lisans çalışması “Max Horkheimer ve Herbert Marcuse’da Akıl-Toplum İlişkisi”ydi. Doktora çalışması ise “Teorik Antihümanizm ve İdeoloji”ydi. Yelkenci, 2007 yılından itibaren Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı.
Yelkenci, 2007-2010 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Felsefe Günleri’nde yerel düzenleme kurulu üyeliği, 2010-2012 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2007 yılından itibaren Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) üyeliği, 2007-2012 yılları arasında Felsefe ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu Derneği üyeliği ve 2007-2012 felsefelogos dergisi yayın kurulu üyeliği, 2010 yılından itibaren Kocaeli Kültür Kolektifi Derneği üyeliği, yine 2012 yılından itibaren kampfplatz dergisi yayın kurulu üyeliği yaptı.
Yelkenci 17. yüzyıl felsefe tarihi, 19. yüzyıl felsefe tarihi, İnsan felsefesi ve Hukuk felsefesi alanlarında lisans dersleri verdi. Sosyal ve kültürel çalışmalar ile dersler dışında kimi polemik ve akademik yayınlara da imza attı. Eserleri (tarihsel sırayla) aşağıdaki gibidir.
·         “Din ve Devlet: Benedictus deSpinoza’nın Politik Teoloji Eleştirisi”, felsefelogos, sayı: 40, 2011, ss. 61-76.
·         “Liberalizm ve Demokrasi”, felsefelogos, sayı: 41, 2011, ss. 203-207.
·         “Louis Althusser’in Materyalist İdeolojiTeorisi”, Baykuş Felsefe Yazıları, sayı: 7, 2011, ss. 87-110.
·         “Devlet Mantığı”, felsefelogos, sayı: 42, 2011, ss. 113-119.
·         Bora Erdağı ile birlikte, “Uluğ Nutku: Logos’un Peşinde Sarhoş Gemi”, felsefelogos, sayı: 42, 2011, ss. 143-156.
·         “Devlet ve Anayasal İktidar”, kampfplatz, Ankara: Phoenix Yayınevi, 2012, ss. 29-51. (ulusal kitapta bölüm).
·         “Marksist-Leninist Devlet Teorisi”, Marksist Devlet ve Hukuk Teorisi, Ankara: Nota Bene Yayınevi, 2013, ss. 85-111. (ulusal kitapta bölüm).
·         “Giriş”, Marksist Devlet ve Hukuk Teorisi, Ankara: Nota Bene Yayınevi, 2013, ss. 11-18. (ulusal kitapta bölüm).
·         Editörlük, Marksist Devlet ve Hukuk Teorisi, Ankara: Nota Bene Yayınevi, 2013. (Ulusal Kitap).
·         “Frankfurt Okulu”, felsefelogos, sayı: 14, 2001/2. (Kitap/Eleştiri).
·         “Geleneksel ve Eleştirel Kuram”, felsefelogos, sayı: 27-28, 2005/3-4. (Kitap/Eleştiri).
·         “Devlete Karşı Demokrasi: Marx ve Makyavel Momenti”, felsefelogos, sayı: 38, 2010/1. (Kitap/Eleştiri).
·         “Demokrasi Metafiziği ”, Radikal 2, 18.03.2012. (Güncel siyasi değerlendirme).

Post Bottom Ad