DÜZENLEME KURULU - Uluslararası Taner Yelkenci Hukuk Ve Devlet Teorisi Sempozyumu

Post Top Ad

DÜZENLEME KURULU

Bora Erdağı;

''Bora Erdağı'' Kocaeli Üniversitesi'nden makine mühendisi olarak mezun (1998) oldu. Ardından yine aynı üniversitenin Felsefe Bölümü'nden ''Kant'ın Doğa Kavrayışı'' ile yüksek lisans '(2001), ''Maddeci Tarihçiliğe Eleştirel Katkı Denemesi'' ile doktora (2010) derecesi aldı. Erdağı'nın çok sayıda yayınlanmış makalesi, kitap bölümü ve editör olarak katkı verdiği çalışması bulunmaktadır. ''Felsefelogos'', ''Praksis'', ''Toplum ve Bilim'', ''Kampflatz'', ''Alternate Roots'', ''Cogito'', ''Baykuş'' katkılarının gerçekleştiği bazı akademik mecralardır. Erdağı söz konusu akademik çalışmaları nedeniyle Hukuk ve Siyaset Felsefesi Doçenti olmuştur ve yine aynı üniversitede ağırlıklı olarak 19. yüzyıldan çağdaş döneme felsefi okumalar ile ilgili dersler vermektedir. Erdağı 2010-2017 yılları arasında Kocaeli Kültür Kolektifi Derneği'nde, 2017'den sonra ise, Etkinlikizi Kültürel Etkinlikler Platformu'nda, ayrıca 2013'den itibaren Uluslararası Taner Yelkenci Hukuk ve Devlet Teorisi Sempozyumu'nda ulusal ve uluslararası katılımlı etkinlikler düzenlemektedir.''

Demet Şahende Dinler;

Demet Şahende Dinler, Saint Benoit lisesi'ni ve Ortadoğu Teknik Üniversitesini Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2005-10 yılları arasında yüksek lisans ve doktora çalışmalarına Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu (SOAS) Kalkınma Çalışmaları Bölümü'nde devam etti. İngiltere'de ''Historical Materialism'' dergisi editörler kurulunda ve bir akademi-sendika işbirliği olan ''Eleştirel Emek Çalışmaları'' grubunda yer aldı; SOAS, Birkbeck ve Queen Mary'de ders verdi. 2011'den itibaren Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu'nun (ITF) Koordinatörü olarak  Türkiye'nin değişik kentlerinde işçilerle ilgili araştırma ve eğitim çalışmaları yürüttü. Bilgi Üniversitesi'nde eleştirel etnografi üstüne ders verdi. Akademik ilgi alanları kalkınma politikaları, devlet, ekonomik antropoloji, emek çalışmaları; doktora tezi ise; ''Ankara'dan Londra'ya geri dönüşüm piyasasının işçi, tüccar ve küresel borsa aracılarını kapsayan etnografik analizi'' üzerinedir. Kitabı; ''İşçinin Varlık Problemi'' (Metis, 2014)

Ebubekir Aykut;

Ebubekir Aykut. Lisans ve yüksek lisans öğrenimini Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde doktora tez çalışmalarına devam etmektedir. Hacettepe Üniversitesi Uluslarararası İlişkiler Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. “Emperyalizmin Hayaletleri” (İmge, 2013), “Kolektif Emperyalizm” (İmge, 2014), “Türk Dış Politikasının Ekonomi Politiği” (İmge, 2016), “Resmi İdeoloji ve Sol” (Özgür Üniversite, 2012), “Stratejik Barbarlık” (Nota Bene, 2016) gibi kitaplara katkıda bulunmuştur.

Göksu Uğurlu;

Göksu Uğurlu, 1986 İstanbul doğumlu. Lisans öğrenimini Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Araştırma görevlisi olarak çalışmakta olduğu aynı bölümde "Uluslararası Hukuka Üçüncü Dünya Yaklaşımları" konulu tez çalışması ile yüksek lisansını tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi programında doktora tez çalışmalarına devam etmektedir. ''Kolektif Emperyalizm'' (İmge, 2014), ''Emperyalizmin Hayaletleri'' (İmge, 2013), ''Türk Dış Politikasının Ekonomi Politiği'' (İmge, 2016) gibi kitaplara katkıda bulunmuştur.


Haydar Karaman;

1985, Ankara doğumlu. Yüksek lisans ve doktorasını University of Sussex’de Hukuk Bölümünde tamamladı. Yüksek lisans eğitiminde “Türk hukukunda Mültecilerin Geri İade Edilemezliği” konusu üzerinde çalışma gerçekleştirdi. 2018 yılında Doktorasını ''Vicdani Ret Hakkı ve Karşı hegemonya'' başlıklı tezi ile tamamladı. Bağımsız araştırmacı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Katkıda bulunduğu eserler arasında ''Liberal Hakların ve , Hukukun ve Devletin Sınırları'' (Nota Bene 2015), ''Marx’ın Orkestrası'' (Nota Bene, 2018) ve ''Uluslararası Ekonomi Politik: Eleştirel Yaklaşımlar'' başlıklı kitaplar bulunmaktadır.

Kansu Yıldırım;

Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Doktora çalışmasını sürdürüyor, Türk Tabipleri Birliği/Ankara Tabip Odasında uzman olarak çalışıyor. Makaleleri çeşitli akademik dergilerde ve gazetelerde yayımlanan Kansu Yıldırım aynı zamanda kampfplatz dergisi yayın kurulu üyesi. Katkıda bulunduğu eserler; ''Emperyalizmin Hayaletleri,'' (İmge, 2013) ''Kolektif Emperyalizm'' (İmge, 2014) ve ''Stratejik Barbarlık.'' (Nota Bene, 2016)

Utku Özmakas;

1986, Bergama doğumlu. Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde tamamladı. Yazarları arasında Frantz Fanon, Terry Eagleton, Thomas Lemke, Jacques Rancière, Stuart Hall, John Holloway ve Simon Critchley gibi düşünürlerin de bulunduğu yirmiye yakın kitabı çevirdi. Halen Uşak Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde çalışmaktadır. Kitapları: Şiirimizde Milenyum Kuşağı (Pan, 2008), Şiir İçin Paralaks, (160. Kilometre, 2013)  Biyopolitika: İktidar ve Direniş (İletişim, 2018) ve Prens: Machiavelli'nin Muazzam Muamması (İletişim, 2019)

Post Bottom Ad