2019 OTURUM VİDEOLARI - Uluslararası Taner Yelkenci Hukuk Ve Devlet Teorisi Sempozyumu

Post Top Ad

2019 OTURUM VİDEOLARI


Biriz Gonca Berksoy'un ‘‘NeoLiberalleşme Süreci Faşizme Dönüş için Verimli Bir Zemin midir? :2000’lerde Türkiye Vakası.’’ adlı konuşmasıYücel Demirer'in ‘‘Faşizm ve Din.’’ adlı konuşması Sungur Savran'ın ‘‘Kapitalizmin Tarihi Gerilemesi, Faşizm, Devlet: Dün ve Bugün.’’ adlı konuşmasıI.Oturum Soru-Cevap


Mark Kelly'nin ‘‘Linguistik İdealizmin Tehlikesi’’adlı konuşmasıII.Oturum Soru-CevapUlaş Karadağ'ın ‘‘Türkiye’de Otoriter Devletin Hukuksal İfadesi Üzerine: Otoritaryen Legalizm ve Otokratik Legalizm Arasında Kamu Hukuku.’’adlı konuşmasıAlp Yücel Kaya'nın ‘‘Büyük Bunalım, Otoriterleşme ve Hukuk: İktisadi Öznenin Sınırsız Taaruzu Karşısında Hukuki Özneyi Yeniden İnşa Etmek Mümkün mü?’’ adlı konuşması
Cüneyt Ozansoy'un ‘‘Türkiye’de Araçsal Kamu Hukuku Algısı ve Öngörülebilirlik İlkesi.’’ adlı konuşması


III.Oturum Soru-CevapEsra Çeviker Gürakar'ın ‘‘İmtiyaz ve Bağımlılık Ağları Çerçevesinde AKP Dönemi Türkiye’sinde Patronaj Temelli Politika ve Rantiye Ekonomisi.’’ adlı konuşması
Uğur Emek'in  ‘‘Türkiye’de Kamu Özel İşbirlikleri.’’ adlı konuşmasıBahadır Özgür'ün ‘‘Mega Projeler ve Hukuk Yoluyla Sermaye Transferi.’’ adlı konuşmasıIV.Oturum Soru-Cevap
Levent Kavas'ın ‘‘Kendilikler, İlişkiler.’’ adlı konuşması
Reyda Ergün'ün ‘‘İstisna Hali ya da Egemenliğin Paradoksunun Spinoza’cı Eleştirisi İçin Bir Deneme.’’ adlı konuşması
Yeliz Şanlı'nın ‘‘Devletin Kural Koyma Yetkisi ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri.’’ adlı konuşması
V.Oturum Soru-Cevap

Post Bottom Ad