2019 KATILIMCILAR - Uluslararası Taner Yelkenci Hukuk Ve Devlet Teorisi Sempozyumu

Post Top Ad

2019 KATILIMCILAR


Biriz Gonca Berksoy

Konuşmasının başlığı; ‘‘NeoLiberalleşme Süreci Faşizme Dönüş için Verimli Bir Zemin midir? :2000’lerde Türkiye Vakası.’’

Yücel Demirer

Konuşmasının başlığı; ‘‘Faşizm ve Din.’’

Sungur Savran

Konuşmasının başlığı; ‘‘Kapitalizmin Tarihi Gerilemesi, Faşizm, Devlet: Dün ve Bugün.’’

Mark Kelly

Konuşmasının başlığı; ‘‘Linguistik İdealizmin Tehlikesi’’

Ulaş Karadağ

Konuşmasının başlığı; ‘‘Türkiye’de Otoriter Devletin Hukuksal İfadesi Üzerine: Otoritaryen Legalizm ve Otokratik Legalizm Arasında Kamu Hukuku.’’

Alp Yücel Kaya

Konuşmasının başlığı; ‘‘Büyük Bunalım, Otoriterleşme ve Hukuk: İktisadi Öznenin Sınırsız Taaruzu Karşısında Hukuki Özneyi Yeniden İnşa Etmek Mümkün mü?’’

Cüneyt Ozansoy

Konuşmasının başlığı; ‘‘Türkiye’de Araçsal Kamu Hukuku Algısı ve Öngörülebilirlik İlkesi.’’

Esra Çeviker Gürakar

Konuşmasının başlığı; ‘‘İmtiyaz ve Bağımlılık Ağları Çerçevesinde AKP Dönemi Türkiye’sinde Patronaj Temelli Politika ve Rantiye Ekonomisi.’’

Uğur Emek

Konuşmasının başlığı; ‘‘Türkiye’de Kamu Özel İşbirlikleri.’’

Bahadır Özgür

Konuşmasının başlığı; ‘‘Mega Projeler ve Hukuk Yoluyla Sermaye Transferi.’’

Levent Kavas

Konuşmasının başlığı; ‘‘Kendilikler, İlişkiler.’’

Reyda Ergün

Konuşmasının başlığı; ‘‘İstisna Hali ya da Egemenliğin Paradoksunun Spinoza’cı Eleştirisi İçin Bir Deneme.’’

Yeliz Şanlı

Konuşmasının başlığı; ‘‘Devletin Kural Koyma Yetkisi ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri.’’


Post Bottom Ad