2016 KATILIMCILAR - Uluslararası Taner Yelkenci Hukuk Ve Devlet Teorisi Sempozyumu

Post Top Ad

2016 KATILIMCILAR


Hukuk Teorisi Atölyesi

Moderatör; Ayşegül K. Kaynar
Duygu Hatipoğlu Aydın
Konuşmasının başlığı; ‘‘Boaventura de Sousa Santos ve Karşı-Hegomonik Hukuk.’’
Gökçe Çataloluk
Konuşmasının başlığı; ‘‘Normatif Sistemik Özellikler Karşısında Hukuk Eleştirisi.’’
Bora Erdağı
Konuşmasının başlığı ‘‘Barış İçin Acil Çağrı.’’
Orhan Gazi Ertekin
Konuşmasının başlığı; ‘‘Kadim Bir Zırh: Olağanüstü Hal’in Hukuku.’’
Selçuk Kozağaçlı
Konuşmasının başlığı; ‘‘Ortodoks ‘‘Ütopyanın’’ Nihilizm ve Reformizm Tarafından Terbiyesi.’’
Göksu Uğurlu
Konuşmasının başlığı; ‘‘Uluslararası Hukuk, Hukuk Mudur?’’
Ceren Akçabay
Konuşmasının başlığı; ‘‘Eleştirel Hukuk Çalışmalarında Hukuk Bilinci Kavramı.’’

Devlet Teorisi Atölyesi

Moderatör; Ersin Vedat Elgür
Melek Zorlu
Konuşmasının başlığı; ‘‘İç Savaş Konseptinin Yansımaları: Özel Güvenlik Bölgeleri ve Sokağa Çıkma Yasakları.’’
Utku Özmakas
Konuşmasının başlığı; ‘‘Devlet ve Rekabet: Foucaultcu Bir Devlet Kuramına Doğru.’’
Barış Yıldırım
Konuşmasının başlığı; ‘‘Bir Hareket ve Devlet Biçimi olarak Faşizm.’’
Çetin Gürer
Konuşmasının başlığı; ‘‘Devlet İktidarına Karşı Demokratik Özerklik.’’
Funda Hülagü
Konuşmasının başlığı; ‘‘Yeni Liberalizm, Karşıtları ve Zor Diyalektiği.’’
Toros Güneş Esgün
Konuşmasının başlığı; ‘‘Schmitt’e Karşı Neumann: Somut Düzenin Marksist Eleştirisi.’’
Fehmi Ünsalan
Konuşmasının başlığı; ‘‘Siyasal Krizi Yeni Anayasa Çözebilir mi?’’
Ferit Burak Aydar
Konuşmasının başlığı; ‘‘1848 Fransa, 1917 Rusya, 1936 İspanya-Ulus Devletin Halleri.’’


Hukuk Teorisi Paneli

Moderatör; EbuBekir Aykut
Robert Knox
Konuşmasının başlığı; ‘‘Law and the State.’’
Andreas P. Mihalopoulos
Konuşmasının başlığı; ‘‘Spatial Justice and Resistance.’’


Devlet Teorisi Paneli

Moderatör; Demet Ş. Dinler
Darrow Schecter
Konuşmasının başlığı; ‘‘From Complex Classlessness to Complex DeNaturalisation: On Hegel, Marx, Luhmann and Critical Theory’’
Gonzalo Pozo-Martin
Konuşmasının başlığı; ‘‘Spain’s Perpetual Transition. The Class Contours and Limits of the Post-Franco Regime.’’


Türkiye’de Hukukun Gündemi Paneli

Moderatör; Sibel Aktürk
Muammer Ketizmen
Konuşmasının başlığı; ‘‘Türkiye’de Yeni Ceza Adaleti Sistemi.’’
Aslı Odman
Konuşmasının başlığı; ‘‘Akademi İçi ve Dışındaki İş yerlerinde Olağanüstü Hal.’’
Cömert Uygar Erdem
Konuşmasının başlığı; ‘‘Çevre Hakkı İhlalinde İdare ve Çevre Mevzuatının Rolü.’’


Türkiye’de Devletin Gündemi Paneli

Moderatör; Yasemin Özdek
Tanıl Bora
Konuşmasının başlığı; ‘‘Linç ve Kirli Neşe.’’
Kemal Göktaş
Konuşmasının başlığı; ‘‘Hukuk Devletinin Sonu.’’
Şükrü Argın
Konuşmasının başlığı; ‘‘Kamusallık, Kamusal Alanın Sivilizasyonu ve Devletin Evcilleştirilmesi.’’

Post Bottom Ad