2015 KATILIMCILAR - Uluslararası Taner Yelkenci Hukuk Ve Devlet Teorisi Sempozyumu

Post Top Ad

2015 KATILIMCILAR


Ayşegül Kars Kaynar
Konuşmasının başlığı; ‘‘Neoliberal dönemde olağanüstü hal ve istisna: Bir Neocleous tartışması’’
Çağrı Çarıkçı
Konuşmasının başlığı; ‘‘Özelleştirmelerden kamulaştırmalara devlet mülkiyetinin değişen anlamı’’
Demet Şahende Dinler
Konuşmasının başlığı; ‘‘Türkiye’deki geridönüşüm sektöründen ampirik ve yöntemsel ipuçları’’
Ersin Vedat Elgür
Konuşmasının başlığı; “Polis”: “İç” savaşın ideolojik ve zor aygıtı’’
İsmail Doğa Karatepe
Konuşmasının başlığı; ‘‘Türkiye’de islamcılar, devlet ve burjuvazi: TOKİ’nin kültürel ekonomi politiği’’
Yücel Demirer
Konuşmasının başlığı; ‘‘Neoliberal çağda dinin siyasal işlevi’’
Barkın Asal
Konuşmasının başlığı; ‘‘Mülkiyet-devlet-hukuk arasındaki paralellikler’’
Gökçe Çataloluk
Konuşmasının başlığı; ‘‘Hukuk çalışmaya devam etmeli miyiz? Sistemik bir analiz’’
Mehmet Cemil Ozansü
Konuşmasının başlığı; ‘‘Ceza hukukunun sönümlenmesi üzerine düşünceler’’
Mustafa Bayram Mısır
Konuşmasının başlığı; ‘‘Marksist hukukun kaynağı: Devletin kamu hizmeti ve hak dolayımı ile eleştirisi’’
Onur Karahanoğulları
Konuşmasının başlığı; ‘‘Diyalektik hukuk bilimi’’
Yasemin Özdek
Konuşmasının başlığı; ‘‘Hukuku toplumsallaştırmak gerekir’’
Ayşe Evren Hoşgör
Konuşmasının başlığı; ‘‘Rejim Tartışmalarına Sermaye Cephesinden Bakmak’’
Metin Özuğurlu
Konuşmasının başlığı; ‘‘Sınıflar mücadelesinin politik toplumdaki tezahürü: Halk egemenliği’’
Şebnem Oğuz
Konuşmasının başlığı; ‘‘Poulantzas’ın devlet kuramının süregiden güncelliği: Türkiye’de siyasal rejim tartışmaları’’
Simon Behrman
Konuşmasının başlığı; “Does Pashukanis’ Work Provide the Basis for a Theory of the State?”
Tarik Kochi
Konuşmasının başlığı; ‘‘Dreams and Nightmares of Liberal International Law’’
Ş. Can Atalay
Konuşmasının başlığı; ‘‘Kuralsızlığın kuralları: Neoliberal devlet ve neoliberal yurttaşlığa karşıyeni bir yurttaşlık bilinci için…’’
Murat Özveri
Konuşmasının başlığı; ‘‘Devletin sınıfsal karakterini dışa vuran hukuk alanı: Çalışma mevzuatı’’
Orhan Gazi Ertekin
Konuşmasının başlığı; ‘‘Hukuk-politika ilişkileri bağlamında sınırlar ve kurucu meseleler’’
Kansu Yıldırım
Konuşmasının başlığı; ‘‘Devlet ve Diktatörlük: Devlet Biçiminin Dönüşümünde Hukukun Araçsallaştırılması mı? Askıya Alınması mı?’’
Selçuk Kozağaçlı
Konuşmasının başlığı; ‘‘Devrimci Şiddet, Devrimci Özne ve Adalet’’
Ahmet Hakan Atay
Konuşmasının başlığı; ‘‘Doğal hukuk: Kavram, kapsam, konum’’
Alberto Toscano
Konuşmasının başlığı; ‘‘The Spectre of Transition’’
Ferda Koç
Konuşmasının başlığı; ‘‘Haziran Direnişi ile yeniden alternatifleri sorgulamak’’
Murat Bay
Konuşmasının başlığı; ‘‘Rojava’dan Kobane’ye bir gazetecinin tanıklığı’’
Nazan Üstündağ
Konuşmasının başlığı; ‘‘Rojava’da devletsizlik ve hukuksuzluk’’


Post Bottom Ad