2014 KATILIMCILAR - Uluslararası Taner Yelkenci Hukuk Ve Devlet Teorisi Sempozyumu

Post Top Ad

2014 KATILIMCILAR


Berke Özenç
Konuşmasının başlığı; ‘‘Marx(izm), hukuk devleti ve politik özgürleşmenin sınırları’’
Esra Demir Gürsel
Konuşmasının başlığı; ‘‘İnsan hakları avrupa sözleşmesi’nde haklar, demokratik toplum ve adil denge’’
Zeynep Kıvılcım
Konuşmasının başlığı; ‘‘Evrensellik, hegemonya ve insan hakları’’
Çiğdem Sever
Konuşmasının başlığı; ‘‘İdeolojik bir kavram olarak hukuki eşitlik’’
Eda Aslı Şeran
Konuşmasının başlığı; ‘‘Feminizm bir burjuva ideolojisi midir?’’
Ceren Akçabay
Konuşmasının başlığı; ‘‘Liberal hakların feminist eleştirisi’’
Ebubekir Aykut
Konuşmasının başlığı; ‘‘İkili iktidar kavramı: devleti yeniden düşünmek’’
Kansu Yıldırım
Konuşmasının başlığı; “Monarşik Faşizmin” kıyısında: rejimin siyasi ve hukuki otoriterleşmesi
Aydın Gelmez
Konuşmasının başlığı; ‘‘Marx, devlet ve adalet’’
Duygu Türk – Dinçer Demirkent
Konuşmasının başlığı; ‘‘Siyasetin sorusu ve devlet’’
Erdem Bulduruç
Konuşmasının başlığı; ‘‘Siyasetin özerkliğinden devletin göreli olmayan “özerk”liğine: potansiyel özerklik olarak devlet ve hukuk’’
Ali Rıza Güngen
Konuşmasının başlığı; ‘‘Devlet ve finans ekseni: kapitalist devletin bozuk terazisi’’
Marc Neocleous
Konuşmasının başlığı; ‘‘Police: war’’
Adam Gearey
Konuşmasının başlığı; ‘Fables of the Reconstruction’: Ideology, Positivist Jurisprudence and the Question of the ‘Good Life’
Filiz Zabcı
Konuşmasının başlığı; ‘‘Otoriter rejimlere kitle desteği: nasıl ve neden?’’
Serpil Sancar
Konuşmasının başlığı; ‘‘Küreselleşme ve modern devletin dönüşümü’’
Yasemin Özdek
Konuşmasının başlığı; ‘‘Neoliberal dönemde yargının dönüşümü’’
Mustafa Bayram Mısır
Konuşmasının başlığı; ‘‘Devlete karşı kamu hukuku perspektifinden evrensel haklar’’
İlhan Kamil Turan
Konuşmasının başlığı; ‘‘Kendinden sonra gelecek olanı belirleyen tarihsel anlar olarak paris komünü, 1905, 1917 şubat, ekim/bolşevik devrimleri ve haziran isyanı’’
Ateş Uslu
Konuşmasının başlığı; ‘‘Yirminci yüzyıl başında burjuva devrimleri (1906-1916)’’
İbrahim Kaboğlu
Konuşmasının başlığı; ‘‘Anayasa sorunu nasıl ele alınmalı?’’


Post Bottom Ad