2013 KATILIMCILAR - Uluslararası Taner Yelkenci Hukuk Ve Devlet Teorisi Sempozyumu

Post Top Ad

2013 KATILIMCILAR


Ali Murat Özdemir
Konuşmasının başlığı: Cumhuriyet ve Anayasası Arasındaki Dramatik İlişki Üzerine Notlar
Ahmet Tonak
Konuşmasının başlığı: Marx’ta Kapitalist Devlet
Hüseyin Özel
Konuşmasının başlığı: İktisat ve Devlet mi, İktisat ve İnsan mı?
Mustafa Kemal Coşkun
Konuşmasının başlığı: Devlet, Sınıflar ve Proleter Kamusal Alan
Ersin Vedat Elgür
Konuşmasının başlığı: Kavşakta Karşılaşanlar: Devlet, Siyaset, İktisat, Felsefe
Simten Çoşar
Konuşmasının başlığı: (Neo)liberal teoride devlet: kamusuz siyaset
Abdurrahman Aydın
Konuşmasının başlığı: Devletin Çehreleri, Tebaanın Sureti
İsmail Beşikçi
Konuşmasının başlığı: Devlet ve Kürtler
Kansu Yıldırım
Konuşmasının başlığı: Devleti Yeniden Düşünmek: Makine Olarak Devlet
Onur Karahanoğulları
Konuşmasının başlığı: Sosyalist Hukukun Olanaksızlığı ve Marksist Hukuk Kuramının Olabilirliği: Evgeny Pasukanis
Ferda Koç
Konuşmasının başlığı: Sınıf, Hak Mücadeleleri ve Yeniden Düşünülen Hukuk
Sungur Savran
Konuşmasının başlığı: Özgürlük, Eşitlik, Mülkiyet ve Bentham
Ertan Kardeş
Konuşmasının başlığı: Felsefi bir Sorun Olarak Anayasa/Anayapı
Dinçer Demirkent
Konuşmasının başlığı: Cumhuriyetin İki Kuruluş Potansiyeli
Ayhan Bilgen
Konuşmasının başlığı: Anayasa Yapım Süreci
Murat Sevinç
Konuşmasının başlığı: Anayasa’nın Başlangıç İlkeleri ve İlk Üç Madde Sorunu


Post Bottom Ad